THE COLT PATERSON

colt-walker
THE COLT WALKER
4 January 2018
winchester-1892
WINCHESTER 1892
4 January 2018
colt

THE COLT PATERSON

A revolver with multiple chambers

NL
De Colt Paterson is een revolver. Het was het eerste commerciële meer schots vuurwapen met een draaiende cilinder met meerdere kamers naast elkaar en met een enkele, stationaire loop. Het ontwerp werd gepatenteerd door Samuel Colt op 25 februari 1836, in de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland, en het ontleende zijn naam aan de productie plaats Paterson, New Jersey. Aanvankelijk werd deze 5-schots revolver geproduceerd in .28 kaliber, met een .36 kalibermodel na een jaar later. Zoals oorspronkelijk ontworpen en geproduceerd, was er geen laadhendel bij de revolver; een gebruiker moest de revolver gedeeltelijk demonteren om hem opnieuw te laden. Vanaf 1839 werden echter een herlaadhendel en een inkeping voor de percussie kapjes opgenomen in het ontwerp, waardoor herladen mogelijk was zonder dat de revolver gedeeltelijk moest worden gedemonteerd. Deze wijziging in het ontwerp van de laadhendel en de kapjes inkeping werd ook opgenomen in de meeste Colt Paterson revolvers die waren geproduceerd van 1836 tot 1839. In tegenstelling tot latere revolvers, werd een inklapbare trekker opgenomen in de Colt Paterson. De trekker werd pas zichtbaar bij het spannen van de hamer. Een latere patentvernieuwing in 1849 en harde rechtszaken tegen inbreuken hierop gaven Colt tot in het midden van 1850 een binnenlands monopolie op de revolverontwikkeling.

ENG
The Colt Paterson is a revolver. It was the first commercial repeating firearm employing a revolving cylinder with multiple chambers aligned with a single, stationary barrel. Its design was patented by Samuel Colt on February 25, 1836, in the United States, France, and England, and it derived its name from being produced in Paterson, New Jersey. Initially this 5-shot revolver was produced in .28 caliber, with a .36 caliber model following a year later. As originally designed and produced, no loading lever was included with the revolver; a user had to disassemble the revolver partially to re-load it. Starting in 1839, however, a reloading lever and a capping window were incorporated into the design, allowing reloading without requiring partial disassembly of the revolver. This loading lever and capping window design change was also incorporated after the fact into most Colt Paterson revolvers that had been produced from 1836 until 1839.[1] Unlike later revolvers, a folding trigger was incorporated into the Colt Paterson. The trigger only became visible upon cocking the hammer. A subsequent patent renewal in 1849, and aggressive litigation against infringements, gave Colt a domestic monopoly on revolver development until the middle 1850s.

See our Collectible Revolvers