REMINGTON 1858 ARMY

rogers & spencer
ROGER & SPENCER
12 January 2018
colt-paterson-ring-lever
THE COLT PATERSON RING LEVER RIFLE
22 January 2018
remington 1858 army

Remington 1858 Army

The first solid-top receiver

NL
De Remington-Beals Model Revolvers samen met de daaropvolgende modellen en variaties waren percussie revolvers vervaardigd door Eliphalet Remington & Sons in .31 (Pocket) .36 (Navy) of .44 (Army) kaliber, gebruikt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, en was het begin van een succesvolle lijn van middelgrote en grote frame revolvers. Het wordt vaak, hoewel onnauwkeurig, Model 1858 genoemd vanwege de patentmarkeringen op de cilinder of loop, "PATENTED SEPT. 14, 1858 / E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A./NEW MODEL."; hoewel de productie op grote schaal pas in 1861 begon. De Remington revolver was een secundair keuze tot de brand in de Colt fabriek uitbrak in 1864. Vanwege deze brand was de Colt 1860-army enige tijd niet beschikbaar, vervolgens werden grote aantallen van de Remington revolver besteld door de Amerikaanse overheid. Deze revolver was duurder, ongeveer "50 cent", dan de Colt, maar degenen die het konden betalen merkte zijn duurzaamheid op. Hij werd gebruik in het Amerikaanse Westen, zowel in zijn oorspronkelijke percussie configuratie als in een eenheids patroon configuratie, evenals over de hele wereld. De Remington is een single-action, six-shot, percussie revolver geproduceerd door E. Remington & Sons, Ilion, N.Y., gebaseerd op het Fordyce Beals octrooi van 14 september 1858 (octrooi 21.478). De Remington Army revolver heeft een groot frame, in .44 kaliber, met een looplengte van 8 inch. De Remington Navy revolver is iets kleiner van frame dan de army, en in .36 kaliber met een 7,375 inch [Beals Navy 7,5 inch] looplengte. Er zijn drie progressieve modellen gemaakt; het Remington-Beals Army & Navy (1860-1862), het 1861 Army & Navy (1862-1863) en het New Model Army & Navy (1863-1875). De drie modellen zijn bijna identiek in formaat en uiterlijk. Subtiele maar merkbare verschillen in hamers, laadhendels en cilinders helpen bij het identificeren van elk model. De Remington uit 1861 is tegen het einde van 1862 daadwerkelijk overgegaan in het uiterlijk van het nieuwe model en transformeert langzaam in 1862, dankzij voortdurende verbetersuggesties van de Amerikaanse Ordnance-afdeling. Remington percussie revolvers zijn zeer nauwkeurig en in staat tot aanzienlijke kracht met mondingssnelheden in het bereik van 550 tot 1286+ feet per seconde, afhankelijk van de lading die geladen wordt door de gebruiker. De snelheden van de patronen waren gemiddeld 700 tot 900 voet per seconde (270 m / s), afhankelijk van de kruitkwaliteit, lading en het kogelgewicht. De cilinders werden meestal geladen met een speciaal hoogwaardig zwartkruit van sportkwaliteit, waarbij de minimaal vereiste hoeveelheid werd gebruikt voor een bepaald impactniveau. Het speciale poeder en de minimale lading verminderden de vervuiling met zwartkruit, waardoor revolvers zo veel mogelijk konden worden afgevuurd voordat reiniging noodzakelijk was.

ENG
The Remington-Beals Model Revolvers along with subsequent models and variations were percussion revolvers manufactured by Eliphalet Remington & Sons in .31 (Pocket) .36 (Navy) or .44 (Army) caliber, used during the American Civil War, and was the beginning of a successful line of medium and large frame pistols. It is commonly, though inaccurately, referred to as the Model 1858 due to the patent markings on its cylinder, "PATENTED SEPT. 14, 1858/E. REMINGTON & SONS, ILION, NEW YORK, U.S.A./NEW MODEL."; although wide scale production did not start until 1861. The Remington revolver was a secondary, supplemental issue firearm for the Union Army until the Colt factory fire of 1864. Due to the fire the Colt 1860 Army was not available for some time, subsequently large numbers of the Remington revolver were ordered by the U.S. government. It was more expensive, by "50 cents", than the Colt, but those who could afford it remarked on its durability. It saw use in the American West, both in its original percussion configuration and as a metallic cartridge conversion, as well as around the world. The Remington is a single-action, six-shot, percussion revolver produced by E. Remington & Sons, Ilion, N.Y., based on the Fordyce Beals patent of September 14, 1858 (Patent 21,478). The Remington Army revolver is large-framed, in .44 caliber, with an 8-inch barrel length. The Remington Navy revolver is slightly smaller framed than the Army, and in .36 caliber with an 7.375 inch [Beals Navy 7.5 inch] barrel length. There were three progressive models made; the Remington-Beals Army & Navy (1860–1862), the 1861 Army & Navy (1862–1863), and the New Model Army & Navy (1863–1875). The three models are nearly identical in size and appearance. Subtle but noticeable differences in hammers, loading levers, and cylinders help identify each model. The 1861 Remington actually transitioned into New Model appearance by late 1862, slowly transforming throughout 1862, due to continual improvement suggestions from the U. S. Ordnance Department. Remington percussion revolvers are very accurate and capable of considerable power with muzzle velocities in the range of 550 to 1286+ feet-per-second, depending upon the charge loaded by the shooter. Combustible cartridge velocities averaged from 700 to 900 feet per second (270 m/s), depending on powder quality, charge and conical bullet weight. Combustibles were usually loaded with a special high performance sporting grade black powder, using the minimum charge required for a specified impact level, usually determined by pine penetration tests. The special powder and minimal charge reduced black powder fouling, allowing revolvers to be fired as much as possible before cleaning was necessary.

See our Collectible Firearms