COLT 1849 POCKET

winchester-1894
WINCHESTER 1894
2 January 2018
winchester-1893
WINCHESTER 1893
3 January 2018
Colt 1849 pocket

THE COLT 1849 Pocket

.24 to .36 caliber

NL
De familie van de Colt Pocket Percussion Revolvers is ontstaan uit de eerdere commerciële revolvers die op de markt zijn gebracht door de Patent Arms Manufacturing Company uit Paterson, NJ. De kleinere versies van de eerste revolvers van Colt worden door verzamelaars ook "Baby Patersons" genoemd en werden als eerste geproduceerd in .24 en .31 caliber, en later in .36 kaliber, door middel van het ruimer maken van het frame en het toevoegen van een "verdikking" aan de cilinder om de diameter te vergroten. Het .31 kaliber werd overgedragen aan de tweede onderneming van Samuel Colt in de wapenhandel in de vorm van de 'Baby Dragoon' - een kleine revolver ontwikkeld in 1847-48. De "Baby Dragoon" was parallel aan de ontwikkeling met de andere revolvers van Colt en in 1850 was deze geëvolueerd tot het "Colt's Revolving Pocket Pistol" dat verzamelaars nu "The Pocket Model of 1849" noemen. Het is een kleinere broer van het bekendere "Colt's Revolving Belt Pistol of Naval Calibre", geïntroduceerd in hetzelfde jaar en vaak aangeduid door verzamelaars als het "1851 Navy Model" (en dat was eigenlijk een groter model, .36 kaliber van het Pocket Model) "riempistool" dat verwijst naar een wapen dat is aangepast om in een riemholster te passen, in tegenstelling tot de zadelholsters die over het algemeen worden gevraagd door Colt's grotere cavalerie gevechtsmodellen). In 1855 introduceerde Colt nog een revolver met pocketpercussie, de Colt 1855 "Sidehammer", ontworpen door ingenieur Elisha K. Root.

ENG
The family of Colt Pocket Percussion Revolvers evolved from the earlier commercial revolvers marketed by the Patent Arms Manufacturing Company of Paterson, N.J. The smaller versions of Colt's first revolvers are also called "Baby Patersons" by collectors and were produced first in .24 to .31 caliber, and later in .36 caliber, by means of rebating the frame and adding a "step" to the cylinder to increase diameter. The .31 caliber carried over into Samuel Colt's second venture in the arms trade in the form of the "Baby Dragoon"-a small revolver developed in 1847–48. The "Baby Dragoon" was in parallel development with Colt's other revolvers and, by 1850, it had evolved into the "Colt's Revolving Pocket Pistol" that collectors now name "The Pocket Model of 1849". It is a smaller brother of the more famous "Colt's Revolving Belt Pistol of Naval Caliber" introduced the same year and commonly designated by collectors as the "1851 Navy Model" (and which was a basically a larger, .36 caliber of the Pocket Model, "belt pistol" referring to a weapon sized to fit into a belt holster, as opposed to the saddle holsters generally called for by Colt's larger cavalry combat models). In 1855 Colt introduced another pocket percussion revolver, the Colt 1855 "Sidehammer", designed alongside engineer Elisha K. Root.

See our Colt 1849 Pocket