WINCHESTER 1886

winchester 1887
WINCHESTER 1887
5 January 2018
winchester-1885
WINCHESTER 1885
6 January 2018
Winchester 1886

WINCHESTER 1886

A lever-action repeating rifle

NL
De Winchester Model 1886 was een repeteer wapen met hefboomwerking ontworpen door John Browning om enkele van de krachtigere patronen uit die periode te verwerken. Oorspronkelijk uitgevoerd in cal .45-70, .45-90 WCF en .40-82 WCF, werd het later aangeboden in een half dozijn andere grote patronen, inclusief de .50-110 Winchester. Ondanks dat het oorspronkelijk is ontworpen voor gebruik met zwartkruit, de actie was sterk genoeg om de sprong naar rookloos kruit te maken met slechts kleine wijzigingen, en werd vervolgens uitgevoerd in de rookloze .33 WCF-patroon in begin 1903. Het Model 1886 zette de trend voort naar steeds zwaardere patronen, en was geheel nieuw en had een aanzienlijk sterker afsluitmechanisme dan het Toggle afsluit mechanisme van de voorganger Model 1876. Het werd ontworpen door John Moses Browning, die een lange en winstgevende relatie had met Winchester van de jaren 1880 tot het begin van de 20ste eeuw. William Mason leverde ook een bijdrage, waarmee hij een aantal verbeteringen aanbracht in het oorspronkelijke ontwerp van Browning. In veel opzichten was het Model 1886 een echt Amerikaans express geweer, omdat het uitgevoerd kon worden in de krachtigere zwartkruit patronen van die periode, en niet alleen de .45-70, maar ook de .45-90 en de enorme .50-110 Express-patroon "buffalo" aan kon. De actie was sterk genoeg dat een loop van nikkelstaal de enige noodzakelijke aanpassing was die nodig was om met rookloze kruit patronen te werken, en in 1903 werd het geweer uitgevoerd voor de rookloze hoge-snelheid .33 WCF-patroon. Tijdens de vroege stadia van de Eerste Wereldoorlog kocht het Royal Flying Corps Model 1886 geweren voor de .45-90 Sharps-patroon met speciale brand ladingen die ontworpen waren om het waterstofgas in Duitse vliegtuigen te ontsteken. In 1935 introduceerde Winchester een licht gemodificeerde M1886 als Model 71, uitgevoerd voor de krachtigere .348 Winchester-patroon. Kort na de introductie van het model 1886 ontwierp Browning een verkleinde versie van het mechanisme uit 1886 voor kleinere patronen, die werd uitgegeven als het zeer succesvolle Winchester Model 1892.

ENG
The Winchester model 1886 was a lever-action repeating rifle designed by John Browning to handle some of the more powerful cartridges of the period. Originally chambered in .45-70, .45-90 WCF and .40-82 WCF, it was later offered in a half dozen other large cartridges, including the .50-110 Winchester. Despite being originally designed for use with black powder, the action was strong enough to make the jump to smokeless powder with only minor modifications, and was subsequently chambered in the smokeless .33 WCF cartridge beginning in 1903. The Model 1886 continued the trend towards chambering heavier rounds, and had an all-new and considerably stronger locking-block action than the toggle-link Model 1876. It was designed by John Moses Browning, who had a long and profitable relationship with Winchester from the 1880s to the early 1900s. William Mason also contributed, making some improvements to Browning's original design. In many respects the Model 1886 was a true American express rifle, as it could be chambered in the more powerful black powder cartridges of the day, proving capable of handling not only the .45-70 but also .45-90 and the huge .50-110 Express "buffalo" cartridges. The action was strong enough that a nickel-steel barrel was the only necessary modification needed to work with smokeless powder cartridges, and in 1903 the rifle was chambered for the smokeless high-velocity .33 WCF cartridge. During the early stages of World War I, the Royal Flying Corps purchased Model 1886 rifles chambered for the .45-90 Sharps cartridge with special incendiary bullets designed to ignite the hydrogen gas in German airships. In 1935 Winchester introduced a slightly modified M1886 as the Model 71, chambered for the more powerful .348 Winchester cartridge. Soon after the introduction of the Model 1886, Browning designed a scaled-down version of the 1886 action for smaller dual-use or carbine cartridges, which was issued as the highly successful Winchester Model 1892.

Look our collectible winchesters