WINCHESTER 1895

colt 1860 army
THE COLT 1860 ARMY
31 December 2017
colt 1873 single action army
COLT 1873 SINGLE ACTION ARMY
1 January 2018

WINCHESTER 1895

A lever-action repeating firearm

NL
De Winchester Model 1895 is een hefboom-actie repeteer geweer ontwikkeld en vervaardigd door de Winchester Repeating Arms Company in de late 19e eeuw, uitgevoerd voor een aantal full-size militaire en jacht patronen zoals 7.62 × 54 mmR, .303 Britse, .30 -03, .30 leger, .30-06, .35 Winchester, .38-72 Winchester, .40-72 Winchester en .405 Winchester. Voor de Nederlandse verzamelaars, deze modellen zijn alleen vrijgesteld in de zwartkruit kalibers 38-72 en 40-72 en bouwjaar voor 1899, de andere zijn alle nitro kalibers. Het model 1895 was het eerste Winchester-geweer met een doosmagazijn dat zich onder de actie bevond in plaats van het buisvormige magazijn ontwerp, dat fundamenteel onveranderd was gebleven ten opzichte van de Winchester 1866. Hierdoor kon het geweer veilig militaire en jacht patronen laden met spitse (puntig) kogels. De M1895 was ook het laatste hefboom-actie geweer ontworpen door John Browning, en had een achtervergrendelings systeem zoals in zijn vorige ontwerpen die dateren uit de Winchester 1886. De M1895 is het sterkste hefboom-actie geweer dat Winchester heeft geproduceerd, ontworpen om de verhoogde druk te verwerken die wordt gegenereerd door de krachtigere rookloze nitro patroon die nu de dag worden gebruikt. Volgens de huidige normen wordt het ontwerp echter beschouwd als relatief zwak en niet geschikt voor hoge drukbelastingen. Rond het serienummer 5000 werd een nieuw receiver profiel geïntroduceerd met verdikte (geschulpte) zijkanten, in tegenstelling tot het oorspronkelijke platte ontwerp. Deze nieuwe receiver reduceerde het gewicht van het geweer met een kleine hoeveelheid en verhoogde de breedte met 1/16 inch. tot serienummer 6000 wordt aangenomen dat de laatste van de M1895's met vlakke zijde de fabriek verliet. Deze vroege geweren zijn nu buitengewoon zeldzaam.

ENG
The Winchester Model 1895 is a lever-action repeating firearm developed and manufactured by the Winchester Repeating Arms Company in the late 19th century, chambered for a number of full-size military and hunting cartridges such as 7.62×54mmR, .303 British, .30-03, .30 Army, .30-06, .35 Winchester, .38-72 Winchester, .40-72 Winchester and .405 Winchester. The Model 1895 was the first Winchester rifle to feature a box magazine located underneath the action instead of the tubular magazine design, which had remained fundamentally unchanged from the Winchester 1866. This allowed the rifle to safely chamber military and hunting cartridges with spitzer (pointed) bullets. The M1895 was also the last of the lever-action rifles to be designed by John Browning, and featured a rear locking bolt as in his previous designs dating back to the Winchester 1886. The M1895 is the strongest lever-action rifle Winchester has produced, designed to handle the increased pressures generated by the more powerful smokeless powder cartridges entering common use at the time of its introduction. By today’s standards however, the design is considered relatively weak, and not suited to high pressure loads. Around serial number 5000, a new receiver profile was introduced which had fluted (scalloped) sides, as opposed to the original flat sided design. This new receiver reduced the weight of the rifle by a small amount, and increased the width by 1/16 of an inch. By serial number 6000, it is thought that the last of the flat sided M1895s left the factory. These early rifles are now exceedingly rare.

See our collectible firearms